Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19

Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19

Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19

Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19

Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19
Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19
Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19
914 Lượt xem

Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19

Khóa học này cung cấp thông tin về việc các cơ sở y tế cần chuẩn bị những gì để đáp ứng với một trường hợp nhiễm virus hô hấp mới nổi như là corona virus chủng mới, làm thế nào để xác định một ca bênh khi nó xảy ra, và làm thế nào để áp dụng các biện pháp IPC phù hợp để đảm bảo không có sự lây truyền sang nhân viên y tế, sang bệnh nhân khác và những người khác trong cơ sở y tế. Khóa đào tạo này hướng tới các nhân viên y tế và các nhân viên y tế cộng đồng, vì nó tập trung vào phòng chống nhiễm khuẩn.

 

Hình ảnh: Gia Hưng Tham gia chương trình Tập Huấn Biện Pháp Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn ( IPC ) BỆNH COVID-19

 

 


Tổng quan:

Khóa học này bao gồm các biện pháp phòng chống nhiễm khuẩn (IPC) cần có để:

Chuẩn bị và sẵn sàng đáp ứng với một vụ dịch, cụ thể là vụ dịch do COVID-19.
Hạn chế lây truyền từ người sang người bằng cách áp dụng các can thiệp IPC được khuyến cáo bởi WHO.
Phát hiện, cách ly và báo cáo các ca bệnh nghi ngờ và xác định.
Nguồn thông tin tham khảo có ở cuối khóa học để bạn có thể đào sâu hơn chủ đề này.

Mục tiêu học tập:

  • Kết thúc khóa học, người tham gia có thể:
  • Định nghĩa IPC và vai trò của nó khi chuẩn bị, sẵn sàng và ứng phó với một vụ dịch;
  • Mô tả tình trạng dịch tễ học hiện tại của COVID-19, bao gồm định nghĩa ca bệnh, triệu chứng và dấu hiệu của bệnh;;
  • Mô tả kiểm soát nguồn lây, kiểm soát hành chính, và kiểm soát môi trường;
  • Mô tả các biện pháp IPC được khuyến cáo bởi WHO đối với các cơ sở y tế, bao gồm khi làm việc với ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định nhiễm COVID-19;
  • Mô tả các biện pháp IPC bổ sung cần thiết để hỗ trợ việc chuẩn bị trong các cơ sở y tế.

Chứng chỉ: Một Chứng chỉ Tham gia khóa học sẽ được cấp khi người học hoàn thành 100% nội dung khóa học. Sau khi hoàn thành khóa học này, nếu bạn quan tâm đến cách mặc và cởi trang phục bảo vệ cá nhân (PPE) trong bối cảnh COVID-19, xin tham khảo khóa học của OpenWHO (bằng tiếng Anh): COVID-19: Cách mặc và cởi trang phục bảo vệ cá nhân (PPE).

Theo: https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-VI?locale=cn

Bài viết khác
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường